Vrijwilligerscentrale De Skule Welzijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers

FRANEKER – De Vrijwilligerscentrale van De Skûle Welzijn in Franeker is het aanspreekpunt in de gemeenten Waadhoeke en Harlingen als het gaat om het ondersteunen, versterken en vernieuwen van vrijwilligerswerk.

Iedereen die op zoek is naar een zinvolle (vrije)tijdsbesteding kan

Bron: Franeker Courant